Visi & Misi

VISI

Menyiapkan generasi yang berakidah sesuai Al-Qur’an dan Assunah. Unggul dalam ilmu pengetahuan, terampil dalam berkarya, dan bermanfaat bagi masyarakat

MISI

  • Mendidik serta membina perserta didik agar tertanam cakap personal, berani dan percaya diri
  • Mendidik serta membina perserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal kehidupan
  • Membina dan membekali perserta didik dengan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat
  • Menjadikan Al Qur’an dan As Sunnah sebagai teladan hidup